ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಒಂದರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೋವಿಂದ್ – Google Guru

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಒಂದರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೋವಿಂದ್

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಯಸ್ಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ 1972 ರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮ 54 (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ 54 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ಕುಟುಂಬವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೊನೆಯ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಷ್ಟಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಡೆದ ಸಂಬಳದ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾನೂನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ 2019 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 01 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

1972 ರ ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಮ 54 (ಪಿಂಚಣಿ) ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಿಯಮ ಮುಂಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಒಂದನೇ ತಾರಿಖಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

-Team Google Guruu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!